FIRE EXTINGUISHER ชนิดเคมีแห้ง

 

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดเคมีแห้ง

เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง KATO สามารถใช้ได้ทั่วไปใช้งานง่ายและปลอดภัย สามารถดับไฟได้ทุกประเภท 

รับรองมาตรฐาน

มอก.332-2537

ISO 9001:2008

ประสิทธิภาพในการดับไฟ

ผงเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อน ของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง CLASS A และทำหน้าที่ปกคลุมกั้นออกซิเจนออกจากเพลิง ควบคุมไฟให้อับอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิงไฟใน CLASS BและC เพียงเท่านี้ก็จะดับลงในที่สุด

บริเวณที่ติดตั้งพื้นที่โล่ง เช่นโรงงานอุตสาหกรรม , สำนักงาน , ที่อยู่อาศัย , ร้านค้า , โรงเรียน

 Classes of Fire

- CLASS  A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย

 

 - CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
 
 
 - CLASS C ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 

เครื่องดับเพลิงรถเข็น ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด50 ปอนด์ และ 100 ปอนด์

 

เครื่องดับเพลิงรถเข็น ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 50 ปอนด์ และ 100 ปอนด์ ยี่ห้อ KATOสามารถดับไฟได้ทุกประเภท เหมาะ สำหรับติดตั้งรถดับเพลิง หรือ ในอาคารและห้างสรรพสินค้า

 

รับรองมาตรฐาน

มอก.332-2537

ISO 9001:2008

 

ประสิทธิภาพในการดับไฟ 

ผงเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อนของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง CLASS A และทำหน้าที่ปกคลุมกั้นออกซิเจนจากเพลิงที่ลุกไหม้ให้อับอากาศซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิง CLASS B และ C เพียงเท่านี้เพลิงจะดับลง

บริเวณติดตั้ง  พื้นที่โล่งกว้าง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, รถดับเพลิง, ห้างสรรพสินค้า , อาคารสำนักงาน

 

 Classes of Fire

- CLASS  A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย

 

 - CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
 
 
 - CLASS C ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 
 
 

เครื่องดับเพลิงออโตเมติก ชนิดเคมี

เครื่องดับเพลิงออโตเมติก ชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ KATOจะทำกำรฉีดพ่นสารเคมีในจุดเพลิงไหม้ได้เองโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิ ของเพลิงไหม้ร้อนถึง 68 องศาเซลเซียส (68°C

ปรอทแก้วสีแดงของสปริงเกอร์จะแตกออก แล้วทำการพ่นสารเคมีโดยอัตโนมัติ เครื่อง ดับเพลิงชนิดนี้เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่อับและไม่สามารถเข้า-ออกได้สะดวก

บริเวณที่ติดตั้ง พื้นที่อับอากาศและเข้าออกได้ไม่สะดวก เช่น โกดังเก็บของ ,ห้องควบคุมไฟฟ้า ,อาคารสำนักงาน

 

 Classes of Fire

- CLASS  A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย

 

 - CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
  
  
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ