FIRE EXTINGUISHER ชนิดเคมีแห้ง

 

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดเคมีแห้ง

เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง KATO สามารถใช้ได้ทั่วไปใช้งานง่ายและปลอดภัย สามารถดับไฟได้ทุกประเภท 

รับรองมาตรฐาน

มอก.332-2537

ISO 9001:2008

ประสิทธิภาพในการดับไฟ

ผงเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อน ของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง CLASS A และทำหน้าที่ปกคลุมกั้นออกซิเจนออกจากเพลิง ควบคุมไฟให้อับอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิงไฟใน CLASS BและC เพียงเท่านี้ก็จะดับลงในที่สุด

บริเวณที่ติดตั้งพื้นที่โล่ง เช่นโรงงานอุตสาหกรรม , สำนักงาน , ที่อยู่อาศัย , ร้านค้า , โรงเรียน

 Classes of Fire

- CLASS  A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย

 

 - CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
 
 
 - CLASS C ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 
 
 

 

เครื่องดับเพลิงรถเข็น ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด50 ปอนด์ และ 100 ปอนด์


เครื่องดับเพลิงรถเข็น ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 50 ปอนด์ และ 100 ปอนด์ ยี่ห้อ KATOสามารถดับไฟได้ทุกประเภท เหมาะ สำหรับติดตั้งรถดับเพลิง หรือ ในอาคารและห้างสรรพสินค้า


รับรองมาตรฐาน

มอก.332-2537

ISO 9001:2008


ประสิทธิภาพในการดับไฟ 

ผงเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อนของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง CLASS A และทำหน้าที่ปกคลุมกั้นออกซิเจนจากเพลิงที่ลุกไหม้ให้อับอากาศซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิง CLASS B และ C เพียงเท่านี้เพลิงจะดับลง

บริเวณติดตั้ง  พื้นที่โล่งกว้าง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, รถดับเพลิง, ห้างสรรพสินค้า , อาคารสำนักงาน


 Classes of Fire

- CLASS  A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย

 

 - CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
 
 
 - CLASS C ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 


 

 

เครื่องดับเพลิงออโตเมติก ชนิดเคมี


เครื่องดับเพลิงออโตเมติก ชนิดผงเคมีแห้ง ยี่ห้อ KATOจะทำกำรฉีดพ่นสารเคมีในจุดเพลิงไหม้ได้เองโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิ ของเพลิงไหม้ร้อนถึง 68 องศาเซลเซียส (68°C

ปรอทแก้วสีแดงของสปริงเกอร์จะแตกออก แล้วทำการพ่นสารเคมีโดยอัตโนมัติ เครื่อง ดับเพลิงชนิดนี้เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่อับและไม่สามารถเข้า-ออกได้สะดวก

บริเวณที่ติดตั้ง พื้นที่อับอากาศและเข้าออกได้ไม่สะดวก เช่น โกดังเก็บของ ,ห้องควบคุมไฟฟ้า ,อาคารสำนักงาน


 Classes of Fire

- CLASS  A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย

 

 - CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
 
 

 


 

ลูกบอลดับเพลิง

 

ความสามารถในการดับเพลิง ELIDE FIRE® ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ELB01 (6”)

 •  เฝ้าระวังและดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก เป็นต้น
 •  เฝ้าระวังเและป้องกันเพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ เช่น ก๊าซ ไขมัน และน้ำมันต่างๆ
 •  เฝ้าระวังและป้องกันเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

**ลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball ออกมาสำหรับการดับไฟเริ่มต้น

ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม รถยนต์ รถบัส หรือโรงงานอุตสาหกรรม**

 

 การทำงานของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball เป็นอิสระต่อผู้ใช้เฝ้าควบคุมดับไฟอัตโนมัติ

 •  เฝ้าควบคุมและดับเพลิงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ติดตั้งลูกบอลดับเพลิงเหนือบริเวณจุดเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ 10-15 เซนติเมตร
 •  ทำงานอัตโนมัติ 3-5 วินาที เมื่อลูกบอลสัมผัสเปลวไฟ
 •  สารเคมีกระจายรอบทิศทาง 360 องศา เมื่อลูกบอลทำงานปกคลุมพื้นที่ 1.80 ลบ.ม.
 •  เสียงสัญญาณเตือนภัย 110-139 dB เมื่อลูกบอลสัมผัสเปลวไฟ จะทำงานพร้อมส่งสัญญาณและดับเพลิงในทันที

 

คุณสมบัติของลูกบอลดับเพลิง ELIDE FIRE® extinguishing ball

 • เป็นอิสระต่อผู้ใช้ สามารถใช้งานได้ทันที แม้ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาก่อน
 • น้ำหนักเบาใช้งานง่าย จึงไม่เป็นอุปสรรค สำหรับเด็ก สตรี และคนชรา
 • เฝ้าระวังควบคุมดับไฟอัตโนมัติ
 • หยิบจับง่าย ไม่ต้องเข้าใกล้ความร้อน รูปทรงกลม สามารถโยน ทอย หรือกลิ้งเข้ากองเพลิง
 • วัสดุ และ สารเครมีที่ใช้ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

 

 Classes of Fire

- CLASS  A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย

 

 - CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
 

 
 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 8,620