FIRE EXTINGUISHER สารสะอาด

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดสารเหลวระเหย

 

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดสารเหลวระเหย หรือ Clean Agentยี่ห้อ “KATOบรรจุด้วยสารดับเพลิงชนิด NON CFCเป็นก๊าซที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ OZONE

และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องดับเพลิงชนิดนี้มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวกและง่ายต่อการใช้งานสามารถใช้ดับไฟทุกประเภทในระยะใกล้ๆ 3-8 ฟุต

เมื่อใช้แล้วจะไม่ทิ้งคราบสกปรกไว้ตรงบริเวณที่ฉีด เหมาะสำหรับการใช้งานในที่ต้องการรักษาความสะอาด

 

ประสิทธิภาพในการดับไฟ

น้ำยาเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อน (Cooling) ของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง CLASSA และทำหน้าที่ปกคลุมและกั้นออกซิเจนจากเพลิง คุมให้อับอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิงไฟใน CLASS Bและ C เมื่อฉีดแล้วจะไม่ทิ้งคราบไว้ตรงบริเณที่ใช้งาน

บริเวณติดตั้ง  สถานที่ปิดซึ่งเน้นความสะอาด เช่นในตัวสำนักงาน ,ที่พักอาศัย,โรงพยาบาล,ห้อง Lab/ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องควบคุมไฟฟ้า

 

 Classes of Fire

- CLASS  A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย

 

 - CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
 
 
 - CLASS C ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 
 

ถังดับเพลิงชนิด Fire Ade 2000

-สามารถดับไฟ Class A, B, C, D และ K ได้
-สามารถยับยั้งการประทุซ้ำของเพลิงได้อย่างถาวร
-สามารถทำให้วัสดุที่เกิดเพลิงไหม้ลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว
-เมื่อผสมกับน้ำจะเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ตกตะกอน หรือแยกตัว
-ใช้หลักการดับเพลิงโดยซึมเข้าสู่ผิวโมเลกุลของเชื้อเพลิง
-สามารถตอบสนองทันทีต่อควันดำเพื่อลดสารพิษ และช่วยให้สามารถมองเห็นได้ดีขึ้น
-ไม่กัดกร่อนหรือทำลายพื้นผิววัสดุหรือภาชนะที่น้ำยาสัมผัสโดน
-จุลชีพสามารถย่อยสลายได้ 100% ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-สามารถลดสารพิษ และไอระเหยของไฟ Class B ได้ดี
-ไม่จำกัดอายุการใช้งานของสารดับเพลิง แม้จะผสมกับน้ำแล้วก็ตาม
-ได้รับการรับรองมาตรฐานสารดับเพลิงด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงสุด (WGK1/TUV)
-มีใบรับรองจากผู้ผลิตว่าสารดับเพลิงใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน ไม่เสื่อมคุณภาพ

 

 Classes of Fire

 

- CLASS  A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย

 

  - CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
 
 
 
 - CLASS C ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 
 
- CLASS D คือ ประเภทวัตถุของแข็งหรือโลหะไวไฟ เช่น แมกนีเซียม ไตตาเนียม สำหรับแมกนีเซียมห้ามใช้น้ำดับเด็ดขาด ต้องใช้เกลือแกงหรือทราย
 
 
- CLASS  K คือ เพลิงไหม้ที่เกิดจากน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร ไขมันสัตว์

 
 
 
 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ