FIRE EXTINGUISHER สารสะอาด

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดสารเหลวระเหย

 

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดสารเหลวระเหย หรือ Clean Agentยี่ห้อ “KATOบรรจุด้วยสารดับเพลิงชนิด NON CFCเป็นก๊าซที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ OZONE

และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องดับเพลิงชนิดนี้มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวกและง่ายต่อการใช้งานสามารถใช้ดับไฟทุกประเภทในระยะใกล้ๆ 3-8 ฟุต

เมื่อใช้แล้วจะไม่ทิ้งคราบสกปรกไว้ตรงบริเวณที่ฉีด เหมาะสำหรับการใช้งานในที่ต้องการรักษาความสะอาด


ประสิทธิภาพในการดับไฟ

น้ำยาเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิความร้อน (Cooling) ของไฟให้ต่ำลงซึ่งเป็นต้นเหตุของเพลิง CLASSA และทำหน้าที่ปกคลุมและกั้นออกซิเจนจากเพลิง คุมให้อับอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเพลิงไฟใน CLASS Bและ C เมื่อฉีดแล้วจะไม่ทิ้งคราบไว้ตรงบริเณที่ใช้งาน

บริเวณติดตั้ง  สถานที่ปิดซึ่งเน้นความสะอาด เช่นในตัวสำนักงาน ,ที่พักอาศัย,โรงพยาบาล,ห้อง Lab/ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องควบคุมไฟฟ้า


 Classes of Fire

- CLASS  A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย

 

 - CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
 
 
 - CLASS C ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 7,136