FIRE EXTINGUISHERชนิดโฟม AFFF

เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดโฟมAFFF

 

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดโฟม AFFFยี่ห้อ “KATO” เป็นเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับการดับเพลิงประเภท Class B หรือ เพลิงจาก ของเหลวติดไฟ

เช่น สีน้ำมัน หรือ น้ำมันเบนซิน นอกจากนี้ยังสามารถดับไฟประเภท

Class A ซึ่งเป็นเพลิงที่เกิดจากของแข็งอีกด้วย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เครื่องดับเพลิงชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณที่ต้องการรักษาความสะอาด  

 

ประสิทธิภาพในการดับไฟ 

ภายในถังบรรจุน้ำผสมโฟม AFFF เข้มข้น เมื่อฉีดออก น้ำยาโฟม AFFF จะทำหน้าที่คล้ายฟิล์มปกคลุมพื้นผิวของ เชื้อเพลิง เพื่อตัดออกซิเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ การเกิดไฟออกจากเชื้อเพลิงทำให้ไฟไม่ลุกลามต่อไปและเพลิงก็ดับลงในที่สุด

บริเวณติดตั้ง  สถานที่ปิดซึ่งเน้นความสะอาด เช่นในห้องอาหาร ,ห้องครัว,โรงพยาบาล,ที่พักอาศัย, ห้างสรรพสินค้า

 

 Classes of Fire

- CLASS  A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย

 

 - CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
 
 
 - CLASS C ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 
 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ