FIRE EXTINGUISHER ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ภายในบรรจุด้วยก๊าซคาร์บอนที่อันแน่นจนเป็นชนิดเหลวเมื่อฉีดออกมาจะเกิดก๊าซที่เย็นจัดช่วยลดอุณหภูมิ ณ. จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ใช้ได้ดีมากกับไฟ

CLASS B และ C และสามารถดับไฟได้ดีในระยะใกล้ๆ เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณที่ต้องการรักษาความสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง

 

 ประสิทธิภาพในการดับไฟ

สารเคมีจะเข้าไปทำหน้าที่ลดอุณหภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ และกำจัดออกซิเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเหตุเพลิงไหม้

บริเวณที่ติดตั้ง สถานที่ปิดหรืออับอากาศซึ่งเน้นความสะอาดเป็นหลัก เช่นห้างสรรพสินค้า ,สำนักงาน, โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม

 

 Classes of Fire

- CLASS  A ไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง ขยะแห้ง พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย

 

 - CLASS B ไฟที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ หรือของเหลวที่ไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันสน แอลกอฮอล์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด
 
 
 - CLASS C ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุทางด้านไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 
 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ